DETTA ÄR VÅRA HÄNDELSER OCH TRÄNINGSTIDER

Om du vill närvara vid och delta, vänligen meddela oss din närvaro här

17-18

SEP

9:00 lördag till 16:00 söndag.

Livgardet Kungsängen

15-16

OKT

9:00 lördag till 16:00 söndag.

Livgardet Kungsängen

4

DEC

9:00 lördag till 16:00 söndag.

Livgardet Kungsängen