DETTA ÄR VÅRA HÄNDELSER OCH TRÄNINGSTIDER

Om du vill närvara vid och delta, vänligen meddela oss din närvaro här

SEP

Rekrytklass 1

Befälsklass: utbildningsmetodik+ dagbefäl.

Musketerarklass: tjänstegrensvis, samt skarpskjutning.

Lördag

0900-1700 övning

1700 installation förläggning( medför egna sängkläder)

1800-0100 middag+ samkväm

Söndag

0800-1400 övning

1400-1500 inlämning avslutning.

 

M/90+ lägermössa vid exercis.

Vårdad klädsel/m/ä till middag

9:00 lördag till 16:00 söndag.

Livgardet Kungsängen

OKT

Rekrytklass 1

Rekrytklass 2

Befälsklass: Truppföring. sabel och fana.

Musketerarklass: tjänstegrensvis, samt skarpskjutning.

Lördag

0900-1700 övning

1700 installation förläggning( medför egna sängkläder)

1800-0100 middag+ samkväm

Söndag

0800-1400 övning

1400-1500 inlämning avslutning.

 

M/90+ lägermössa vid exercis.

Vårdad klädsel/m/ä till middag

9:00 lördag till 16:00 söndag.

Livgardet Kungsängen

NOV

Lördag

0900-1700 övning

1700 installation förläggning( medför egna sängkläder)

1800-0100 middag+ samkväm

Söndag

0800-1400 övning

1400-1500 inlämning avslutning.

9:00 lördag till 16:00 söndag.

Livgardet Kungsängen