OM OSS

MUSKETERARKÅREN ÄR EN HISTORISK ENHET VID DET KUNGLIGA SVEA LIVGARDES REGEMENTE.

Kungliga Svea Livgarde grundades år 1521 under Kung Gustaf Wasa, och är idag det äldsta operativa regementet i världen.

Svea Livgardes Musketerarkår bildades 1994 och har till uppgift att visa manövrar och stridsformationer som infanteriet använde under året 1845.

Sedan starten har musketerarkåren deltagit i flera stora Tattoos i Sverige, Tyskland, Belgien, Lichtenstein, Sydkorea och Finland m.fl.

Soldater och officerare är utrustade med högvaktsuniform,  vilket innebär en blå vapenrock med en gul krage och muddar samt blå byxor med gula band.

Vapnen som kåren använder är svartkrutsgevär (slaglåsgevär). Dessa gevär används för både skarpa skjutövningar och lösskjutningar vid uppträdanden. Officerarna är utrustade med originalsablar från mitten av 1800-talet.

MISSION & VISION

– Visa upp en tid då infanteriet var enhetligt utrustade och utbildade fotsoldater med gevär, som kunde lösa varierade uppgifter i strid, övervakning, fältarbete, parader.

  • Genom att visa gardesinfanterister som de tedde sig på 1850-talet.
  • Förevisa militär excersis på ett för allmänheten positivt och lättbegripligt sätt.
  • Genomföra stiliserade stridsuppvisningar till musik.
  • Upprätthålla skarpskjutningsfärdighet.
  • Delta i Livgardets och Stockholms garnisons ceremoniella verksamhet.
  • Genomföra minst en utlandsturné eller tattoo per år.
  • Utveckla personliga färdigheter hos enskilda musketerare.
  • Vidmakthålla och utveckla kårens materiel.
  • Upprätthålla en god anda och ett gott kamratskap!