Antagningskrav till rekrytutbildning


 • Svenskt medborgarskap
 • Myndig
 • Fullgjort någon form av militärtjänst:

   • Värnplikt 3-15 månader
   • Hv/FBUU/FVRFU,SVRF
   • GSUUS + utlandstjänst

Rekrytperiod

Nyantagning av rekryter sker under perioden september-februari.

Utbildningen börjar med en undervisning i de grundläggande färdigheterna i exercis m/1846.

Därefter så deltar du i rekrytklassen på ordinarie träningstider som är en helg per månad, tills alla enskilda rörelser är inlärda. Genomförda övningar prickas av på utbildningskortet, som upprättas för varje rekryt. När de grundläggande övningarna är inlärda så övergår du till att träna med de färdiga musketerarna, för att finslipa dina kunskaper.

Under vintern och våren övar kåren på det program som skall användas under uppvisningssäsongen (april-september). Bedöms du som tillräckligt bra så deltar du i dessa uppvisningar.

Under följande höst fortsätter träningen med musketerarna för att finslipa formen, samt att du erbjuds möjlighet att delta i skarpskjutningsverksamheten (uppvisningsprogrammets eldgivningsdelar med skarp ammunition på skjutbana).

I början på februari genomförs mönstring (utbildningskontroll) då rekryter och musketerare utvärderas och klass indelas.

I mitten av april har Musketerarkåren sin årliga medaljparad, och vid detta tillfälle sker även inval av nya Musketerare till Musketerarkåren. Om kårens medlemmar vid ett tidigare sammanträde bedömt dig som lämplig så så antas du som musketerare, tilldelas ett ”musketerarnummer” som är ditt eget unika nummer. Du skall köpa din egen lägermössa m/1846, och det är den enda avgift du kommer erlägga för medlemskap (mössan är din privata egendom). Sedan är du fullvärdig musketerare.

Kåren förbehåller sig rätten att avskilja sådan person som skadar den inre ordningen, andan i kåren eller kårens rykte.

Du kommer att få låna en fältuniform m/90 ur livgardets förråd att använda under övningar och som du själv ansvarar för.

Du kommer dessutom att tilldelas en egen paraduniform med kängor, byxor, vapenrock modell 1886.

Du skall teckna ett Frivilligavtal (Försvarsutbildarna), som gör att du under tiden du deltar i verksamhet är skyddad av försäkringar.

Verksamheten är frivillig vilket innebär att inga ersättningar utgår.

Dock så bjuder vi på mat som beställs i Livgardets matsal.

Vid turnéer och utlandsresor är du skyldig att själv hålla giltigt pass samt medföra försäkringshandlingar i händelse av sjukdomsfall.

Vid dessa tillfällen så är alltid resor, förläggningar och förplägnad på mottagande ort fria. Mat under resan till och från evenemang får respektive deltagare stå för.

intresse anmälningsblankett


Referenser militårutbildning


Önskemål om utbildnings tidpunkt

markera med X vid önskat alternativ

Klass 1

     

Klass 2