Svea Livgardes Musketerarkår utgörs idag av svea Livgardes Musketerarkår, Musketerarkåren i Falun samt Musikavdelningen. Vi tränar gemensamt men har även enskilda träningar om så behövs.

Musketerarkåren är en sammanslutning som tagit till uppgift att gestalta Svea Livgarde, som det tog sig ut i mitten av 1850-talet. Kåren har lagt ner mycket möda på att gå igenom tillgängligt arkivmaterial för att återskapa uniformer och vapen så korrekt som möjligt. Kårens uppvisningsexercis bygger på 1846 års reglemente för fotregementerna. Musketerarkåren i dagens tappning bildades 1994 och uppgår idag till 96 utbildade musketerare. Kårens första utlandsuppdrag genomfördes så tidigt som 1996 i Baden-Würtemberg, och Musketerarkåren är idag väl känd internationellt.